HomeCursussenOpleidingenZelfgroeiLezingenProjectenShopContactOver ons

Een Cursus in Wonderen in de praktijk brengen ...

Cursusleider: Michael Middens

Beschrijving


Indertijd, toen 'A Course in Miracles' pas uitkwam, deed het verschijnen van het boek heel wat stof opwaaien, en velen sprongen op die kar: ... om er munt uit te slaan.

Nu al dat stof is gaan liggen, en we een klare blik verkregen op al wat ervan overblijft, zijn de meeste mensen hoogstwaarschijnlijk tot het besef gekomen dat het geen gemakkelijke taak is om de theorie in dagdagelijkse praktijk om te zetten. Dit, niet enkel en alleen omdat het Engels moeilijk te begrijpen valt, maar ook omdat de Nederlandse vertaling het originele niet voor 100% weergeeft. Voor 75%, misschien...

Anders gezegd: de inhoud van het boek is moeilijk te begrijpen, gewoonweg omdat niemand er in slaagt het in de dagdagelijkse praktijk toe te passen. Zij, die dit ontkennen en het dus zouden durven tegenspreken, zijn gegarandeerd in hun verbeeldingswereld verdwaald geraakt. Zalig zijn die armen van geest, maar ze hoeven niet tot bij ons te komen...

Indien jij niet tot die groep behoort, zou je ernaar moeten streven om de aangereikte, 'geleende kennis' om te zetten in een kennis dat jouw 'bezit' wordt. DIMschool vzw kan jou daarbij inspireren...

Tussen haakjes: ondertussen hebben we de eerste drie hoofdstukken vertaald en die dan ook op de Spiritualia website geplaatst. Wat 'The Course' betreft...

Nogmaals: de inhoud van het boek is moeilijk te begrijpen, gewoonweg omdat niemand er in slaagt het in de dagdagelijkse praktijk toe te passen. Om die reden wordt via deze privé-cursus ernaar gestreefd om de 'geleende kennis' om te zetten in een kennis dat men voor zichzelf 'bezit'. Wat de 'Course' betreft...

De twee mensen die verantwoordelijk waren voor 'Een Cursus in Wonderen' waren Helen Schucman (geboren in 1909 - overleden in februari 1981) en William N. Thetford (geboren in 1923 - overleden in juli 1988); twee psychologen, verbonden aan het Columbia Presbyterian Medical Center in New York. William, ook Bill genoemd, werd er in 1958 als directeur van de afdeling Psychologie aangesteld.

In de eerste 7 jaren van hun werkrelatie hadden ze veel problemen met elkaar. Er was wel een zielenband, maar hun persoonlijkheden vochten. Dit zorgde dan ook voor regelmatige spanningen en conflicten. Maar, dit was eigen aan hun sector. Ze hadden ook problemen met andere mensen op de afdeling en met andere afdelingen van het medisch centrum.

Op een dag in 1965 moesten ze naar een vergadering. In de wagen merkte Bill op dat er een andere manier moest zijn om met die spanningen op die vergaderingen om te gaan. Geïnspireerd door 'Verbeter de wereld, begin met jezelf' was hij de mening toegedaan dat ze elkaar liefdevoller en verdraagzamer moesten behandelen, in plaats van zich te laten leiden door competitiedrang en destructieve kritiek. Helen was het met hem eens, en ze beloofde haar steentje bij te dragen.

Enkele maanden later van datzelfde jaar kreeg zij, bij volle waakbewustzijn, verschillende visioenen, waaronder...

Ze zag zichzelf een grot binnengaan en vond daar een perkamenten rol. Toen ze die ontrolde, las ze op het middenstuk de woorden 'GOD IS'. Toen ze de gebedsrol verder openrolde, zag ze een onbeschreven stuk links en een onbeschreven stuk rechts. Toen hoorde ze een stem, die zei: "Als je links kijkt, zul je alles kunnen lezen wat er ooit in het verleden is gebeurd; en als je rechts kijkt, zul je alles kunnen lezen wat er ooit in de toekomst zal gebeuren." Maar ze antwoordde: "Neen, dat interesseert me niet. Ik wil alleen het middenstuk." Daarop antwoordde de stem: "Dankjewel. Ditmaal is het je gelukt."

Op 21 oktober 1965 weerklonk diezelfde stem duidelijk in haar hoofd, met de woorden: "Dit is een cursus in wonderen. Maak a.u.b. aantekeningen."

Ze vertelde Bill wat de stem haar zei, en vroeg in paniek: "Wat moet ik doen?" Hij antwoordde: "Waarom maak je die aantekeningen niet? Morgen kijken we ernaar en dan zien we of ze ergens op slaan - zo niet, dan werpen we ze weg. Niemand hoeft het te weten."

Hiermee begon Helen op te schrijven wat er gedicteerd werd, en zeven jaar later resulteerde dat in de drie boeken die we nu kennen onder de naam 'Een Cursus in Wonderen'.

Helen ervoer de stem als een innerlijke bandrecorder. Ze kon die stem naar believen aan- en uitzetten. En ze deed dit alles bij volle bewustzijn. Haar kennis van stenografie kwam goed van pas. Deze stenografische aantekeningen las ze hardop aan Bill voor, die het op zich nam alles uit te typen.

The Course bestaat uit drie boeken: een Tekstboek, een Werkboek, en een Handboek voor Leraren. Het tekstboek beslaat 622 pagina's; het Werkboek bestaat uit 365 lessen, een les voor elke dag van het jaar; en het Handboek beslaat slechts 88 bladzijden.

De stijl van de eerste vier hoofdstukken van het Tekstboek behoren tot de meest moeilijke leesbare stukken. Dit komt voornamelijk doordat het persoonlijke materiaal (gericht aan Helen en aan Bill) werd weggelaten. Maar vanaf het vijfde hoofdstuk leest alles vlotter en is de Cursus integraal zoals het oorspronkelijk werd doorgegeven.

De centrale boodschap van de Cursus is, dat verlossing optreedt van zodra twee mensen zich verbinden in een gemeenschappelijk belang, of samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Daarbij zal er altijd een aspect van vergeving een rol spelen. In het Tekstboek lezen we, onder andere: 'Verlossing is een gezamelijke onderneming' - 'De ark van vrede wordt twee aan twee betreden' - 'Niemand kan de Hemel alleen binnengaan' - en, '... samen, of helemaal niet.'

Het meest beangstigende voor Helen was de ervaring dat de stem zich bekendmaakte als Jezus. De cursus maakt echter duidelijk dat het niet noodzakelijk is te geloven dat het de stem van Jezus is om baat te hebben bij het werk. In het Handboek staat een passage over Jezus, waarin wordt gezegd dat het niet noodzakelijk is om Jezus in je leven te aanvaarden, maar dat hij je beter kan helpen als je dat wel doet.

Opmerking: Iemand vroeg Helen eens: "Helen, hoe is het mogelijk dat dit opmerkelijke document, waarvoor jij verantwoordelijk bent geweest, zoveel mensen wijsheid en vrede heeft gebracht, het zo te zien voor jou niet werkt?..."

Haar antwoord was: "Ik weet dat de Cursus waar is, maar ik geloof er niet in."

In 1980 kreeg Helen pancreaskanker. Ze overleed een jaar later.

Plaats van bijeenkomst: bij jouw thuis, dankzij Skype.

Doelstelling: de hoofdbedoeling van deze privésessie bestaat er uit jou te motiveren en te inspireren om achteraf de inhoud van het boek op jezelf in de dagelijkse praktijk om te zetten, stap voor stap.

Minimum duurtijd/sessie: een tweetal uurtjes, inclusief een korte pauze. Op het einde van deze sessie spreken we eventueel een nieuwe datum af voor de eerstvolgende online bijeenkomst, maar dat hoeft natuurlijk niet. Anders gezegd: deze intro-sessie zou moeten volstaan.

Belangrijke nota: Als werkboek gebruiken we natuurlijk 'Een Cursus in Wonderen'.

Een Cursus in Wonderen - A Course in Miracles: een introductie' aankopen? Ga naar onze Shop.
--------------------------------------------------------------------------------

- Indien je tóch in meerdere sessies interesse stelt...

Webcamtarieven: Het voordeel van Webcam via Skype is, dat (1) je je niet hoeft te verplaatsen, en (2) dat je zélf bepaalt wanneer de (volgende) sessie zal doorgaan. Normaliter vragen we slechts 30 euro per uur (goedkoper met een abonnement). We noteren de start van een gesprek, en de overblijvende tijd heb je dan nog tegoed.

Ter verduidelijking: het gesprek duurde, bijvoorbeeld, slechts 20 minuten... Je had voor 1 uur betaald. Dan heb je nog 40 minuten over; resterende tijd, die je een volgende maal kunt aanspreken.

Voorafbetaling: gelieve op de link van jouw keuze te klikken. Betalen kan met een kredietkaart, bankkaart, PayPal of via overschrijving.

1 uur webcam: 30 euro.
2 uur webcam: 50 euro.
3 uur webcam: 70 euro.
4 uur webcam: 90 euro.
5 uur webcam: 100 euro.

Voorbeeld:Indien je dus bereid bent om 100 euro op voorhand te storten, betaal je slechts 20 euro per uur.

- Alle bijdragen kunnen natuurlijk eveneens gestort worden op de bankrekening van DIMschool vzw:
IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB. Tevens ontvang je daarvan een factuur.

Nota: het telefoonnummer is inmiddels gewijzigd in +32 (0)3 430 93 87. Ook via [email protected] kan je ons bereiken.

Tarief: € 100
Nota: - Minimum: 2u/sessie.

Meer informatie? Stuur ons een bericht of bel ons op 03 430 93 87.

Zoeken
 

<augustus 2022>
mdwdvzz
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Copyright © 2003-2022 School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens