HomeCursussenOpleidingenZelfgroeiLezingenProjectenShopContactOver ons

Astrale Projectiebegeleider Opleiding

Verantwoordelijke: Michael Middens

Beschrijving


* U heeft uw persoonlijke 'reis' met succes ondergaan?... (Zie: 'Astrale Projectie' in de rubriek 'Zelfgroei.)
* U wilt anderen in hun reis begeleiden?...
* Schrijf uzelf dan in voor deze unieke privé-opleiding !

Noteer alvast: U hoeft het bedrag voor deze opleiding niet op voorhand te betalen! Waarom?...

- Eerst moet u zélf die persoonlijke reis ondergaan - uw bijdrage: slechts 100 euro. (Nogmaals: (ga naar 'Astrale Projectie' in de rubriek 'Zelfgroei.)

- Vervolgens stellen we samen vast of u - ja dan neen - voor die opleiding wel degelijk in aanmerking komt.

Programma Opleiding Regressietherapeut(e):

1. Voorstelling van het concept, en u ondergaat een 'reis naar het verleden'; dit, op een namiddag of avond (voor de werkenden: ook op zaterdagen of zondagen, eventueel).

2. Tijdens een tweede sessie - op een latere datum dus - word u nogmaals in één van uw vorige levens binnengeleid, en ditmaal leert u de techniek zelf aan. Plus, oefeningen om uw eigen astraal lichaam en 'Zijn' te ontwikkelen. (Geloof er eventueel geen woord van, maar pas achteraf wél de oefeningen op jezelf toe.) Duurtijd: circa 3 à 4 uren - eventueel aangevuld met Skype-sessies.

3. Nu is het uw beurt nadat u de oefeningen een tijdlang hebt uitgevoerd: breng de techniek thuis, of praktijkruimte op minstens drie personen toe, en laat het ons dankzij 'getuigenissen' weten.

4. Indien nodig: volg een kosteloze navolging en/of bijscholing.

NOTA: Cursusleider: "Deze exclusieve techniek werd in 1981 in Australië aangeleerd. De personen die mij persoonlijk hebben opgeleid, zijn inmiddels overleden. Anders gezegd: het heeft geen zin om daar naartoe te trekken." :-)

Voor zover wij weten, is er nog altijd niemand in Europa die deze techniek op een degelijke wijze toepast - of, aan anderen overdraagt. Dit betekent, dat er in de Benelux veel ruimte is voor Astrale Projectiebegeleiders, soms ook wel eens 'Lucide Droombegeleiders' genoemd - omdat mensen, die bepaalde godsdiensten belijden, niet in zaken, zoals reïncarnatie, wedergeboorte, een leven na dit leven, en zo meer, geloof mogen hechten.

Indien u voor deze Astrale Projectiebegeleider Opleiding graag in aanmerking wil komen, zijn we misschien bereid u op te leiden. Houd er evenwel rekening mee dat we wél ietwat selectief te werk gaan.

Bemerking: Deze reis, inclusief het voorafgaand gesprek en opleiding, duurt minstens 3 uur à 4 uurtjes. Nogmaals: het is belangrijk te weten, dat er geen hypnose wordt toegepast! Er wordt ook niet met de verbeeldingswereld gespeeld, tenzij u dat aan uzelf aandoet.

U wordt dus bij volle bewustzijn in één van uw vorige levens gebracht. Niet u natuurlijk, maar 'iets' in uzelf zal daar een richting aan geven. Hetzelfde geldt voor de lucide ervaring. Weet, dat velen niet beseffen dat ze een lichaam 'hebben, maar dat lichaam niet 'zijn'. En, indien u dat lichaam niet 'bent'... wie of wat bent u dan wel? Ook in verschillende leerstellingen is er sprake van 'extra lichamen'. In elk geval: de beelden die u ziet, zult u nooit vergeten. U kunt ze zelfs na de sessie bij wijze van spreken uitschilderen.

Veel Gestelde Vragen:

- 'Komt iedereen voor de Astrale Projectiebegeleider Opleiding in aanmerking?'

Ons antwoord is: 'ja' en 'neen'. Begin alvast met uw persoonlijke reis. Daarna zien we wel, met de nadruk op het woordje 'we'. :-)

- 'Wat, als ik er niet in slaag iemand zo'n reis te laten doormaken?'

Deze kans bestaat in één van de honderd gevallen. Houd hier dus evenwel rekening mee. Om deze reden hebben we de navolging/bijscholing ingelast.

- 'Wat is het verschil tussen Lucide Droombegeleiding en Reïncarnatiebegeleiding?'

Om eerlijk te zijn: weinig of geen. Het is dezelfde inhoud in een andere verpakking. Waarom? Nogmaals: sommige mensen geloven niet in de mogelijkheid van een bestaan in een vorig leven, gewoonweg omdat hun godsdienst hen dat niet toelaat. Deze personen brengen we dus in hun zogenaamde 'droomwereld', in plaats van in één van hun vorige levens... :-)

- 'Waarom staat er telkenmale: 'één van de vorige levens', en niet: 'vorig leven'?

Het antwoord is eenvoudig: tijdens de begeleiding kunnen we u niet garanderen dat u in uw vorige leven terechtkomt. Wel in één van uw vorige levens. Het is uw onderbewustzijn - of, nog beter: dat 'iets' in uzelf, die dit voor u bepaalt. Wijzelf hebben daar geen enkele controle over.

- 'Zijn er aan deze innerlijke reis bepaalde gevaren verbonden?'

Ook hier is het antwoord 'ja en neen'. U blijft te allen tijde bij volle bewustzijn, dat wel - maar, het kleine risico blijft bestaan dat een persoon in een 'gevaarzone' terechtkomt. Op dat moment komt het er dus op aan om zeer snel in te grijpen - beter nog: we leven naar de motto 'beter voorkomen dan genezen'. Tijdens de opleiding wordt u dit allemaal klaar en duidelijk uitgelegd. Kortom: u hoeft dus niets te vrezen.

- 'Kan het gebeuren dat een proefpersoon er niet in slaagt de wereld van zijn/haar vorige leven te betreden?'

Jazeker, dat kan. Het gebeurt zelfs in 25% van de gevallen. 1 op 4 dus. Reden? Zaken zoals zenuwachtigheid, onrust, ongeduld, depressie, twijfel, ongeloof, een té grote verbeeldingskracht, onwil om het stoffelijke lichaam los te laten, een veel te sterk ego, teveel in het hoofd zitten, en zo meer, kunnen de sessie sterk beïnvloeden. Maar, in 99% van die gevallen zorgt het 'iets' in uzelf er toch nog voor dat u een 'lucide ervaring' doormaakt (meestal met een persoonlijke boodschap. Doe daar iets mee!).

Nota: met 'niet slagen, bedoelen we dat de persoon eerder in zijn/haar verbeeldingswereld terechtkomt, of in het hoofd blijft hangen. Anderzijds zijn onze bevindingen dat het tóch positieve resultaten afwerpt en wel op therapeutisch vlak. Het is alsof dat 'iets' in de mens eerder een reis in het onderbewustzijn prefereert dan een trip naar één van de vorige levens. De kunst bestaat er achteraf evenwel uit om de symboliek van de ontvangen boodschap op de juiste wijze te vertalen.

Kortom: het is altijd de moeite waard deze sessie te ondergaan, zelfs indien je achteraf zélf vindt dat je voor de volledige opleiding niet in aanmerking komt.

- 'Ontvang ik een certificaat/diploma?'

Ja, in ruil voor een kleine extra financiële bijdrage, maar enkel nadat u er in bent geslaagd op eigen houtje drie personen in hun reis te hebben begeleid. Het toezenden van een attest/getuigschrift, door de drie personen ondertekend, volstaat. Deze maatregel werkt in uw eigen voordeel: indien u voor de opleiding in aanmerking bent gekomen, blijven we u navolgen..., totdat u uzelf in de techniek voor 100% hebt bekwaamd.

Houd er evenwel rekening mee dat, indien u dingen - waar wijzelf niet kunnen achterstaan - vertegenwoordigt en promoot, we u geen certificaat kunnen bezorgen, gewoonweg omdat onze naam erop afgedrukt staat, en we ons in dat geval van uw praktijken willen distantiëren. Uw gegevens zullen dan ook niet aan anderen worden doorgegeven. Wel mag u eventueel op uw eigen website melding maken dat u door ons werd opgeleid. Hopelijk kunt u daarvoor enig begrip opbrengen.

Anderzijds maakt een certificaat van u geen betere regressie therapeut. Enkel en alleen oefening baart kunst, nietwaar?

Indien u een certificaat heeft ontvangen, mag u op uw naamkaartjes, website, briefhoofden, et cetera, afdrukken, dat u erkend bent door DIMschool vzw. En, als we aanvragen binnenkrijgen van mensen die in uw buurt wonen, sturen we ze naar u door.

- 'Is het aanleren van deze techniek dan zo moeilijk?'

Nee, in het geheel niet. Alles draait rondom zelfvertrouwen, de juiste 'innerlijke ingesteldheid', de opleiding die we geven - inclusief de oefeningen - navolgen, en nogmaals: rond de uitspraak 'Oefening baart kunst'.

Meer info? Zend ons een e-mail.

Belangrijke nota: Ons tarief is gebaseerd op een privé-opleiding. Uzelf bij een groep aansluiten is logischerwijze financieel véél voordeliger, maar onze ervaringen hebben uitgewezen dat de opleidingen daarom niet efficiënter, noch doelgerichter zijn.

- Bovendien is een groepsbijeenkomst in dit geval onverantwoord. U kunt van anderen niet verwachten dat ze langer dan een uur passief blijven toekijken, omdat uw sessie zolang duurt.

- In wezen laten we niemand los zolang de persoon het geheel niet voor 100% onder de knie heeft. Met andere woorden: we delen niet zomaar certificaten uit. Uw opgedane kennis, ervaringswereld, zelfgroei én reputatie is véél belangrijker dan dat stukje papier. Nogmaals: ons inziens is dit in uw eigen belang.

Anders gezegd: indien u 'begint te zweven' - hetgeen natuurlijk toegelaten is - kunnen we daar niet voor de volle 100% achter staan, en verkiezen we geen vermelding te maken van uw gegevens. Toch niet in een rechtstreekse connectie met DIMschool vzw. Nogmaals: hopelijk kunt u ook hiervoor enig begrip opbrengen.

Aantal sessies: 2 minimaal (circa 3 à 4 uur per sessie + opvolging)

Plaats van bijeenkomst:

1) In een private woning in Niel (Boom). Indien het in groep geschiedt, wordt er in Niel, Mechelen of Antwerpen een lokaal afgehuurd.

- Als u voor de opleiding in aanmerking komt...

2) Volgende sessie: eveneens in Niel (nabij Boom) - of, in extreem uitzonderlijke gevallen: bij u thuis, indien u in de buurt van Niel woont, waaronder onder andere: Boom, Schelle, Aartselaar, Hemiksem, Mechelen en Antwerpen. Bij dit laatste worden er wel extra vervoerskosten van de taxi aangerekend, plus de extra tijd van de verplaatsing.

- U betaalt 100 euro voor de 1ste sessie, en 750 euro vooraleer de tweede sessie plaatsgrijpt - hetgeen betekent, dat u voor de opleiding in aanmerking kwam.

- Alle bijdragen kunnen worden gestort op de bankrekening van DIMschool vzw: IBAN: BE22 7795 9845 2547 - BIC: GKCCBEBB. Tevens ontvangt u daarvan een factuur.

Tarief: € 750
Nota:


Meer informatie?

of bel ons op 03 430 93 87.

Ik zou mij willen inschrijven voor deze opleidingZoeken
 

<september 2023>
mdwdvzz
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Copyright © 2003-2023 School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens