HomeCursussenOpleidingenZelfgroeiLezingenProjectenShopContactOver ons

Een innerlijke zelf-helende reis

Verantwoordelijke: Michael Middens

Beschrijving


U kent misschien het boek 'De Helende Reis' van Brandon Bays?... In Nederland wordt ze vertegenwoordigd door www.thejourney.com. Wel, hetgeen we u aanbieden is een soort van vervolg ervan. Met andere woorden: een verbetering, vooral aangevuld, bijvoorbeeld, met de technieken die Dr. Carl Simonton heeft toegepast - én, wij gebruiken daarenboven ook de Licht- en Kleurlichttherapie, één van onze hoofdspecialiteiten.

Lees het boek van Brandon Bays als inleidend beginsel: het is een aanrader. Geheel achteraan het boek staat de techniek, die zij van iemand anders heeft verkregen, en die zij dus zélf heeft ondergaan, van A tot Z beschreven. Eender wie kan het dus aan u voorlezen, terwijl u het geheel op een rustige, aangename manier stap voor stap ondergaat.

Wijzelf passen niet dezelfde techniek toe. Zo we spreken helemaal niet over 'het kampvuur' bijvoorbeeld, omdat het een spelen is met jouw verbeelding. 'Bespelen' is misschien een beter woord. Ook hebben we het niet over Brandon Bays's vergiffenis schenken, gewoonweg omdat dit laatste meer uitgediept wordt in onze Werkgroep 'Een Cursus in Wonderen', en omdat u met het begrip 'vergiffenis' niets kunt aanvangen zolang u geen diepgaande kennis hebt verkregen van de ware betekenis van dat woord.

- Het hoofddoel is om, met behulp van Licht- en Kleurlicht, één voor één doorheen al uw emotionele lagen te gaan, tot aan de zogenaamde Bron van uw Wezen, uw Kern - om vervolgens, vanuit die Kern, door de verschillende lagen heen terug de oppervlakte te bereiken. Onderweg werken we met uw oude overtuigingen, en samen vinden we er nieuwe, meer heilzame.

Met andere woorden: het is een meest efficiëntie vorm van celontlading. Om een beter idee van deze beginselen te verkrijgen, raadden wij u het boek van Brandon Bays aan, maar vooral al de boeken van Dr. Carl Simonton, die zich jarenlang met kankerpatiënten heeft beziggehouden, en ons aanraadt om onze overtuigingen heilzamer te maken, via deze vorm van celontlading.

Wat houdt celontlading precies in? ...

Het celgeheugen

Elk wetenschappelijk werk zal ons kunnen vertellen dat alle cellen van ons lichaam een 'geheugen' bezitten. Vooraleer een cel afsterft, wordt dat geheugen door een gloednieuwe cel overgenomen, opdat die het werk van de vorige cel kan voortzetten. De werken van Deepak Chopra, bijvoorbeeld, vertellen u er veel meer over.

Dat geheugen bevat ons gehele verleden: al onze trauma's, angsten, verdriet, ervaringen, enzovoorts - en dat verleden begint reeds in de moederschoot. In ons embryonaal stadium nemen we zelfs de emoties van de moeder over. Met andere woorden: zolang we niet aan 'celontlading' doen, zal elke cel, vooraleer af te sterven, al de nieuw opgestapelde ervaringen, plus ervaringen die ze van een vorige cel heeft overgenomen, doorgeven aan de pasgeboren cel..., totdat u de cellen ontlaadt.

Maar, ontladen via Licht- en Kleurlichttherapie is één ding. Jouw oude, afremmende overtuigingen vervangen door gloednieuwe is dan weer iets totaal anders: en dáár gaat het vooral om ! Het heeft - ons inziens - geen zin om met die oude overtuigingen te blijven rondlopen.

Brandon Bays heeft deze 'Helende Reis'-methode ontwikkeld vanuit een eigen ervaringswereld die zij, dankzij anderen, waaronder een zekere Surja, ten lijve onderging. Anders gezegd: de 'Helende Reis' is de titel van een boek en dus geen specifieke, gepatenteerde techniek gebaseerd op een eigen uitvinding, doch gewoonweg een verslag van hetgeen zij heeft ervaren. Niet meer, niet minder. We komen hier onmiddellijk op terug.

De bestsellerauteur Louise Hay, die zichzelf in zes maanden van kanker zou hebben genezen, schreef: "Ik geloof dat we zelf iedere zogenaamde 'ziekte' in ons lichaam creëren. Ons lichaam is, net zoals alles in het leven, de reflectie van onze innerlijke gedachten en overtuigingen. Door onze gedachten en emoties te veranderen, kunnen we ziekten overwinnen, want een gezonde geest zit in een gezond lichaam."

Om deze reden zijn de methoden die Dr. Carl Simonton aanbiedt, een belangrijke aanvulling op de Licht- en Kleurlichttherapie - want, zegt hij, als we onze overtuigingen niet op een juiste, heilzame manier wijzigingen, hervalt men vrij snel in een oud en geconditioneerd denken.

Om het verhaal van Brandon Bays in het kort te vervolgen, teneinde alle vergissingen uit de weg te ruimen ...

Haar toenmalige werkgever was Anthony Robbins, de pionier van NLP, Neuro-Linguïstisch Programmeren. Tussen haakjes: ikzelf heb het altijd vreemd gevonden dat NLP - meestal gebaseerd op hypnose - haar niet kon helpen, noch bijstaan in haar reis.

In elk geval: na de diagnose en de vaststelling van een 'tumor', zo groot als een basketbal, besloot ze haar lichaam te ondersteunen in het genezingsproces, omdat ze terecht geloof hechtte aan de zelfhelende eigenschappen van het menselijke lichaam. Daarbij had ze zichzelf beloofd, dat indien ze in een bepaalde tijdspanne daar niet in zou slagen, ze bereid was zich te laten opereren. Aan wat precies, wist ze natuurlijk niet. Daarop begon haar zoektocht naar zelf-genezing.

Belangrijke nota: We vermeldden tumor tussen aanhalingstekens gewoonweg omdat Brandon Bays, noch in haar boek, noch op haar website het woordje 'kanker' vermeldt.

Wel 'tumor'. Maar dit kon evengoed een myoom zijn geweest, een goedaardig gezwel dat zich ontwikkelt in de spierwand van de baarmoeder. In het andere geval leed ze aan een fybroid, ook wel fibroma genoemd, een bindweefselgezwel, en die kan effectief ook zo groot worden als een basketbal. In het beste geval had Brandon Bays dus last van een opgezwollen buik. Kortom: 'tumor' betekent 'gezwel' en mensen associëren dat woord verkeerdelijk met het woordje 'kanker'.

Op het moment dat ze de diagnose uit de mond van de dokter aanhoorde, wist ze niet of het over een goedaardig of over een kwaadaardige gezwel ging. Ook daarna lezen we er niets over. Ook niet op haar website. Met andere woorden: we hebben het nooit geweten en hebben er ofwel het raden naar, ofwel geloven we de verhalen, die van een muis een olifant hebben gemaakt - en...: van een tumor een kankergezwel.

Wel is het misschien vreemd dat men op de website van The Journey.com deze valse geruchten niet de kop indrukt. Maar, laten we het kind niet met het badwater wegwerpen en ons concentreren op 'celontlading' en niet meer op 'kanker', want dat zou een grove leugen zijn.

In 6 maanden tijd was dat (bindweefsel?)gezwel volledig verdwenen. Haar ervaringen én de technieken die ze onderging, beschreef Brandon Bays in haar boek 'De Helende reis'. Daarna beweerde Brandon Bays dat deze methode ook doeltreffend was voor andere aandoeningen, emotionele blokkades, belemmerende patronen, et cetera, et cetera. Met andere woorden: ze heeft, hetgeen ze van anderen heeft aangeleerd, gecommercialiseerd. Dat is haar volste recht.

Natuurlijk zijn er velen op die kar van 'helen is genezen' gesprongen. Nogmaals: gewoonweg wegens het feit dat men 'tumor' als 'kankergezwel' associeerde en er niemand iets op zei. Doch het ergste van alles is, dat vele mensen ons blijven overweldigen met de woorden: "ze genas zichzelf van een kankergezwel". Niet waar dus!

Wij, langs onze kant, vulden haar 'geleende kennis' aan met andere technieken, veel oudere zelfs, waaronder: het vervangen van oude overtuigingen door gloednieuwe, zoals vermeld in al de boeken van Carl Simonton; maar ook met Licht- en Kleurlichttherapie, en zo verder, afhankelijk van de aard van het probleem. Met andere woorden: elke persoon is uniek verschillend van de ander en wij werken niet met een standaard kant-en-klaar pakket, integendeel.

Houd er evenwel rekening mee, dat ook wij geen artsen zijn, en dus geen diagnosen mogen, noch kunnen, stellen.

Wondermiddelen bestaan er niet. - wél: de zelfhelende eigenschappen van het lichaam. En wat voor de éne persoon werkt, hoeft niet voor een ander op te gaan.

Ook Dr. Carl Simonton had succes bij de ene mens, maar kon tientallen anderen met zijn gedachtegang niet bereiken, noch helpen. Maar laten we de moed niet opgeven, vooral niet in die momenten dat we het helemaal niet meer zien zitten. Hier is dan een kort lijstje van eventuele mogelijkheden; mogelijkheden, die u dan ook in elk boek over kleurlicht en over chromopunctuur kunt terugvinden ...

. Angsten
. Burn-out
. Rouwverwerking
. Relatieproblemen
. Stemmingswisselingen
. Concentratiestoornissen
. Leer- en gedragsproblemen
. Depressie en overspannenheid
. Verwerken van echtscheidingen
. Verslavingen en obsessief gedrag
. Verwerken van alle vormen van misbruik
. Gebrek aan zelfvertrouwen of eigenwaarde
. Opvoedingsproblemen - conflicten met ouders
. Aanvullende psychosomatische therapie bij kanker
. Emotionele blokkades: zowel bij kinderen als bij volwassenen
. Lichamelijke klachten en ziektes met een psychosomatische oorzaak

Iets meer over Dr. Carl Simonton: Simonton werd in de jaren zestig van de vorige eeuw opgeleid tot kankerspecialist aan de Universiteit van Oregon. Hij zou gaan werken met de enige effectieve behandeling die er destijds bestond: bestralingstherapie. Maar hij ontdekte dat studies werden belemmerd door patiënten die het behandelplan niet doorzetten omdat ze geloofden dat ze toch niet beter zouden worden.

Hij vroeg zich af waarom het bij twee patiënten met dezelfde diagnose en dezelfde algehele gezondheidstoestand kon voorkomen dat de ene vooruitging en de andere achteruit. Kort daarna kwam hij een verhaal tegen over managers in het bedrijfsleven die motivatiepsychologie toepasten om de houding van hun trainees te veranderen. De sleutel tot succes bij deze trainingsmethode was dat je je moest voorstellen dat je het gewenste resultaat al had bereikt.

Dus, toen Simonton bestraling toepaste bij een 61-jarige patiënt met keelkanker in een vergevorderd stadium, besloot hij er wat motivatiepsychologie, ontspanningstechnieken en visualisatie-oefeningen aan toe te voegen. Een ander denkpatroon, redeneerde hij, zou misschien andere gezondheidsresultaten opleveren.

Simonton vroeg de man zich voor te stellen dat hij iets aan het doen was waar hij enorm van genoot. De patiënt was een enthousiast vliegvisser geweest. Tijdens de behandeling stelde hij zich dus voor dat hij in een bergbeek stond te vissen. 'Hij gooide zich er helemaal in', zei Simonton. 'Hij zat in de leer bij oosterse meesters en wist meer van de geest dan ik.' Binnen een maand was er geen spoor van de kanker meer te zien. De man stierf op zijn zeventigste aan ongerelateerde oorzaken.

Korte omschrijving: Als u tijdens de emotioneel energetische reis doorheen de verschillende lagen 'valt', is het belangrijk los te staan van uw geschiedenis - buiten uw analytische gedachten - en al uw aandacht te richten op het aanvoelen van de pure, rauwe emotie in uw lichaam. Voel het gevoel, benoem het, wijzig de overtuiging, en val er doorheen naar het volgende gevoel dat juist daaronder ligt. U blijft vallen, van het ene gevoel naar het andere, tot u uiteindelijk de 'Kern' ervaart, jouw bron. Dit proces heeft dus niets te maken met uw denken, noch met het analyseren van elk gevoel, noch met de reden waarom u zich zo voelt. Het is simpelweg doorheen de verschillende emotionele lagen vallen, zoals het afpellen van een ui, rok na rok, om tot bij uw kern uit te komen, jouw zogenaamde 'Bron'. Licht- en Kleurlichttherapie zal de nodige extra energieën aanvoeren, en de ervaringen van Dr. Carl Simonton - via het omzetten van oude overtuigingen naar meer heilzame en dus gloednieuwe - zullen het geheel afwerken.

Belangrijke Nota: Nadat we een schrijven hadden ontvangen van een zekere Arnold Timmerman, die Brandon Bay's 'Helende Reis' in geheel Europa vertegenwoordigt via www.TheJourney.com, vermelden we hier nadrukkelijk dat wij geen Opleiding tot Journeytherapeut hebben gevolgd en dus niet door The Journey Seminars Ltd zijn geaccrediteerd, en er zelfs niet voor open staan, gewoonweg omdat we er ons van willen distantiëren.

We hebben er zelfs enkele nieuwsberichtjes over gemaakt. Niet gelezen? Klik dan even op deze links: ... (1) Link naar het nieuwsbericht, getiteld: 'Open brief van, en terug gericht aan, een vertegenwoordiger van Brandon Bay's Helende Reis - oftewel TheJourney'.

... (2) Link naar het nieuwsbericht, getiteld: 'Nieuw schrijven van Arnold Timmerman met betrekking tot de Brandon Bays' helende reis'.

... (3) Link naar het nieuwsbericht, getiteld: 'Publicatie Arnold Timmerman's 2de schrijven aangaande de Helende Reis van Brandon Bay's TheJourney'.

Duurtijd: ca. 1 1/2 u, inclusief kort intake gesprek.

Plaats van bijeenkomst: in ons pand in Niel (Boom).

Nota: het telefoonnummer is imiddels gewijzigd in +32 (0)3 430 93 87.

Tarief: € 125 /sessie
Nota:

Meer informatie? Stuur ons een bericht of bel ons op 03 430 93 87.

Zoeken
 

<augustus 2018>
mdwdvzz
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Copyright © 2003-2018 School voor ontwikkeling van De Innerlijke Mens :: Webdesign door Eaglan Kurek