Ralph Bergstresser

Ralph Bergstresser

De uitvinder Ralph Bergstresser is geboren in 1912 in Pueblo, Colorado VS. Zijn ouders waren Duits en zij immigreerden naar de VS. Ralph was enorm geïnteresseerd in vrije energie of nulpuntenergie zoals het nu wordt genoemd in wetenschappelijke kringen. Bergstresser heeft nauwgezet alles bestudeerd wat Nikola Tesla heeft geschreven over zijn experimenten en volgde vele van zijn voordrachten.

In de jaren '30 was Ralph een gast bij een Maharaja in India. Deze had een 8 jaar oude zoon die heel ziek was. Ralph vroeg of hij een dokter voor zijn zoon ging halen. Hij zei "Neen, wij hebben een man erop uitgestuurd om water uit de heilige rivier Ganges te halen."

Binnen 3 dagen kwam de man met een kan water aan. Ze gaven het water te drinken aan het kind... en als bij wonder was het kind genezen. Hoe kon het water het kind genezen? Het was dit incident dat Ralph's interesse wekte om het antwoord te vinden.

Al sinds duizenden jaren heeft de autochtone bevolking van India het water uit de Ganges rivier gebruikt voor zijn helende eigenschappen. Liters van dit water uit de Ganges rivier zijn voor reeds meer dan een halve eeuw bewaard op de Universiteit van Calcutta, en is heden ten dage nog steeds vrij volledig vrij van bacterieën. "Wat zorgt voor de fantastische helende eigenschappen van de Ganges rivier uit India?" Hoewel dit één van de grote mysteries van moeder natuur was, is het geheim van het water nu bekend.

Himalaya Gebergte

Het water dat uiteindelijk uitmondt in de Ganges rivier, heeft zijn bron en begint zijn lange tocht hoog in het gebergte van de Himalaya. Het is daar, hoog in de bergen waar de atmosfeer zuiver is, dat de natuur begint met het natuurlijke proces om het speciale water te creëren. Het proces start wanneer de berg en zijn deklaag sneeuw gebombardeerd wordt door hogere energieën uit het Universum, bekend als kosmische energie.

Dit bombardement door deze kosmische energie wijzigt zowel de atoom als moleculaire structuur van de rotsen en graniet waarvan deze machtige bergen zijn opgebouwd, wat op zijn beurt de chemische eigenschappen van de sneeuw en water wijzigt dat erover stroomt. Deze chemische verandering voegt Levensenergie toe aan het water. Het is deze Levensenergie, welke nu een intrisiek onderdeel is geworden van het water, dat de helende wonderen van de Ganges rivier produceert.

Ralph's ervaringen met de Maharaja leidde hem tot een ontmoeting met met de beroemde wetenschapper Dr Nikola Tesla in 1942. Tesla vertelde hem: “Als je de geheimen van het universum wil ontdekken, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie”.

De daarop volgende 20 jaar en tot aan Tesla's dood hadden zij verschillende contacten met elkaar over het proces om vrije energie te tappen. Na de dood van Tesla was Ralph in staat om het geheim te ontdekken om aluminium te wijzigen in positieve energieplaten. Dankzij de inzichten en de notities in de geschriften van Tesla. Ralph Bergstresser heeft zijn naam steeds anoniem gehouden. Toen Ralph stierf in 1998 op 86 jarige leeftijd werd zijn identiteit prijsgegeven.