Wat zijn ze?

Elk materieel voorwerp en iedere mens vibreert met een individuele frequentie. Dat is de levensenergie die verantwoordelijk is voor de synchroniciteit en harmonie van het universum, de vergeten regenbogen en melodieën die de eenheid van het heelal creëren, zoals bleek uit de ontdekking door Cleve Backster van het cellulaire waarnemingsvermogen. In India noemt men deze levensenergie 'prana'. Hoe het ook genoemd wordt, je kunt niet zonder en op dit moment gebruik je de kracht die ervan uit kan gaan, slechts voor een klein deel.

Je driedimensionale geest kan er gebruik van maken om in harmonie met het vierdimensionale kosmische bewustzijn (je Hogere Zelf) te komen, zodat je `het licht ziet' en één wordt met het universum, want binnen deze kleuren en akkoorden wordt alle magie ontvangen en worden wonderen geboren. Er bestaan veel manieren om die harmonie te bereiken. Niet één of twee, maar vele.

Een daarvan is een door Tesla geïnspireerde ontdekking die typisch is voor dit Aquariustijdperk en die ik de 'purperen platen' noem, bij gebrek aan een betere term. Deze platen zijn uit de hogere sferen doorgeseind in het denken van een man die Nikola Tesla zelf heeft gekend en die diens ontdekkingen diepgaand heeft bestudeerd. Hij wil liever anoniem blijven, zoals zo veel Kreeften met een diep inzicht.

Purperplaat1

Deze geanodiseerde (elektrolytisch geoxydeerde) platen worden in twee maten gemaakt, de ene meet ongeveer 7 x 12 cm en de andere 30 x 30 cm. Dan hebben we nog de kleine rondje plaatjes en de platen in de vorm van een engeltje. Ze zijn allemaal geanodiseerd met een violette kleur, het heilzame deel van het spectrum. De atoomstructuur is volgens een geheim patent veranderd, zodat de platen resoneren met de hoogfrequente vibratie van de levensenergie. De werking is gecompliceerd en heeft te maken met de bekende energie van negatieve ionen. De 'purperen energieplaten' (zoals ik ze noem) bezitten een energieveld dat elk levend wezen kan doordringen: plant, dier of mens.

De levensenergie, of prana, kan op verschillende manieren worden gemeten. Een daarvan is de radiometrische methode. Deze apparatuur meet het energieniveau. Iemand die nog niet geheel verlicht is, geeft, laten we zeggen, een uitslag van 20 op de schaal. Als deze persoon een purperen plaat overhandigd krijgt, slaat de wijzer direct door naar 90 of 95. De uitslag blijft niet op dat niveau, want een geregeld gebruik van de plaat brengt de energie van deze persoon permanent naar 100. En hoger dan 100, want we kennen geen apparatuur die de levensenergie geheel kan registreren. En zo verhoogt deze `magie van de Nieuwe Tijd' je frequentie, en dat is uiteraard gunstig voor je spirituele verlichting, evenals voor je celregeneratie.

Je hoeft je minder te bekommeren over hoe de platen precies werken dan om wat ze voor je kunnen doen. Er zijn zo veel kleine wonderen die de platen tot stand kunnen brengen (sommige zul je zelf ontdekken) dat ik ze niet allemaal kan beschrijven. Er volgen er nu een paar.